TemeLuč Cerkve

lc.jpgLuč Cerkve je revija, ki jo občasno izdaja duhovna družina »Delo«.

Revija se vzdržuje s prostovoljnimi prispevki, ki jih lahko pošljete na naslov:

p. Andrej Pirš FSO
Kotna pot 8
Voglje
4208 Šenčur;

telefon: 04/25-95-100;
elektronska pošta: a.pirs@daswerk-fso.org

Na tem naslovu revijo lahko tudi naročite.

Številka osebnega računa pri Poštni banki Slovenije je: 90200-0216250060.

Zahvaljujem se vsem, ki ste se naročili na »Luč Cerkve«, in še posebno tistim, ki ste s svojimi prispevki revijo tudi finančno podprli, saj se vzdržuje izključno iz prostovoljnih prispevkov. Da bi bila zagotovljena neka stalnost, bi bil vesel, da se na revijo naroči tisti, ki misli, da bi mu mogla kaj koristiti. Nanjo morete opozoriti tiste, za katere menite, da jih tovrstno branje zanima.top© 2020 Duhovno središče Voglje, Kotna pot 8, Voglje, 4208 Šenčur, Slovenija