TemePridiga b.s. Antona Strleta na nedeljo sv. Družine

V božičnem času slikajo nedeljska berila pravzaprav ideal lepega družinskega življenja, tistega čudovito lepega družinskega življenja, ki ga je na najvišji način živela sv. družina v Nazaretu. Ko prihajamo k sv. maši, naj bi se tako rekoč nasrkali Jezusovega duha, tistega duha ljubezni, miru in medsebojnega razumevanja, ki je vladal v nazareški hišici, revni, ubogi, skromni, pa vendarle kljub vsemu polni tihe sreče. Sv. Pavel govori o različnih stanovih. V vsakem stanu moremo in moramo izpolnjevati božjo voljo, v vsakem stanu, ki smo si ga izbrali v luči vere, v skladu z razmerami in okoliščinami, v skladu z božjo voljo. Katekizem pravi, da se najlaže zveličamo v tistem stanu, v katerega nas kliče Bog. Pred Bogom odloča samo zvestoba v službi Bogu, ljubezen do Boga in zaradi Boga ljubezen do bližnjega, s katero izpolnjujemo stanovske dolžnosti. Človeško življenje je v nekaterih stvareh podobno drami, igri, v kateri imajo različni ljudje različne vloge. Ko bo zavesa padla, bomo dobili plačilo, pohvalo – ne z ozirom na to, kako imenitno vlogo smo imeli, marveč z ozirom na to, kako smo jo igrali. Če je kdo npr. sijajno igral recimo cestnega pometača, bo dobil večje plačilo in večjo pohvalo kakor pa tisti človek, ki je razmeroma slabo igral kralja. Pomislimo na to, kadar se odločamo za poklic; oziroma starši naj pomislijo, kadar je za to čas, kateri poklic bodo svetovali svojemu otroku, oziroma h kateremu poklicu ga bodo usmerjali. Prvo je to, da se mora otrok zveličati v svojem poklicu. Naj bo še tolikokrat izgovorjen, tisti izrek Jezusov nikdar ne bo izgubil svoje veljave: »Kaj pomaga človeku, če si ves svet pridobi, svojo dušo pa pogubi.« Za francoskega kralja Ludovika IX. (je) rekla mati Blanka: »Rajši bi te videla mrtvega, kakor pa da bi storil en sam smrtni greh.« Neki umetnik na Slovenskem: 5 milj. si zaslužil to leto, toda več kot pet milijonov je vreden vreden prejem velikonočnih zakramentov (je vredno, če boš vredno prejel zakramente). Za vsak poklic je potrebna lepa vzgoja. Vzgoja je v tem, da se človek nauči premagovati svoja slaba nagnjenja. Zato starši otroku ne smejo vsega dovoliti, to je za otroka največje gorje. Nekateri otrokom preveč dovoljujejo: kar naprej v kino, k maši pa ne. Kar se otroku poljubi, mu ustrežejo. »Prekleta si, ker me nisi čisto nič vzgojila, vse si mi dovolila.« 70 deklet v poboljševalnici: Preko 50 jih je izjavilo, da je bil kino vzrok njihovega padca. V Ljubljani se (je) obesil »Binč«: starši so mu dajali preveč denarja. Gabilo se mu je. Drugi starši so hoteli, da bi bil otrok dobro vzgojen, pa so ga jemali v kino – otrok se je obesil.
Kako nekaj dragocenega je modra krščanska vzgoja. Naj povem resničen zgled. Baron Trapp na Dunaju…
Ni je dragocenejše stvari kakor lepo krščansko življenje v družini! To je največje bogastvo. Še večje, kakor je zdravje, katerega ne odtehtajo vsi milijoni. Kajti tudi zdravje bo nekoč odpovedalo. Tisti zakladi pa, ki ga da otroku, ki ga da človeku dobra krščanska vzgoja, ne bodo odpovedali nikoli. Očetje in matere! Pojdite vase in premislite, kaj je v vaši družini treba predrugačiti. Ali je pri vas redna skupna družinska molitev pred jedjo in po jedi, ali imate skupno molitev zvečer? Ali navajate otroke na redno jutranjo molitev, na redno obiskovanje sv. maše, na pobožno udeležbo pri sv. maši in obhajilu? In otroci, kakšna je vaša spoštljivost do staršev, kakšna je vaša ubogljivost do staršev in predstojnikov? In vsi drugi – koliko v našem življenju ni v redu? Koliko moramo spremeniti? Pojdimo vase in napravimo primerne sklepe. In te sklepe položimo v duhu na oltar, na mašnikovo pateno, katero bo dvignil zdajle pri sv. maši; položimo svoje trdne sklepe na oltar poleg Jezusa samega, ko bo njegovo presv. Telo ležalo na oltarju in se darovalo za nas in za vsega sveta zveličanje. In teh svojih sklepov se spominjajmo vsak dan posebno pri svoji jutranji in večerni molitvi. Sami jih sicer ne bomo mogli izpolnjevati, a z božjo pomočjo in na Marijino priprošnjo, jih bomo mogli. A ponižno in stanovitno moramo moliti za moč, v prepričanju, da Gospodova beseda neomajno drži: »Prosite in se vam bo dalo, trkajte in se vam bo odprlo…«top© 2022 Duhovno središče Voglje, Kotna pot 8, Voglje, 4208 Šenčur, Slovenija