Teme:'Pridige prof. Strleta'


Pridiga b.s. Antona Strleta na nedeljo sv. Družine

V božičnem času slikajo nedeljska berila pravzaprav ideal lepega družinskega življenja, tistega čudovito lepega družinskega življenja, ki ga je na najvišji način živela sv. družina v Nazaretu.

[...več]
Kaj mi pomeni Jezus iz Nazareta?

Že v prvi mladosti sem videl in slišal mnogo slabega; predvsem mnogo naravnost grdega o Cerkvi in njenih predstavnikih, zlasti papežih. Tudi resnično verni ljudje skoraj nikdar niso ugovarjali takšnemu govorjenju nekaterih. Na Jezusa iz Nazareta – če naj uporabim ta izraz – vendarle ni nikdar padla senca. Moj oče je bil veren mož, vendar […]

[...več]
O premagovanju krize duhovnikov

V pismu z dne 9. 11. 1971, v burnem času po drugem vatikanskem koncilu, je eden od duhovnikov zastavil prof. Strletu sledeča vprašanja: 1. Kaj se Vam zdi, da se godi v duhovniških vrstah, zakaj kriza?

[...več]
O ljubezni do Boga in do bližnjega

Že tudi v slovenskih verskih in teoloških spisih zasledimo trditve, da je ljubezen do bližnjega treba postaviti na isto raven kakor ljubezen do Boga. Če ni postavljena ta trditev izrečno, je vsaj vsebovana posredno, v raznih drugih trditvah. In nastopa tu in tam misel, da teologija, pa tudi krščanska dejavnost je in mora biti antropocentrična, […]

[...več]
Misli o obiskovanju sv. Rešnjega telesa

Osnutek pridige je ohranjen v pismeni zapuščini prof. Strleta. Iz vsebine se vidi, da je pridigo imel v času svojega službovanja v Planini pri Rakeku (1952-1957) in sicer dvakrat, enkrat v župnijski cerkvi in nato še na Planinski Gori, zato je v odstavku, ki se na nanaša na Planinsko Goro, pripisal s svinčnikom Gora. Večkrat […]

[...več]